Quotations

Home » Public » Quotations
QuotationsClosing DateDocuments
Perkhidmatan Penyenggaraan dan Sokongan bagi Sistem eLOGBOOK Selama 2 Tahun untuk Jabatan Perikanan Malaysia03/09/2021
Perolehan Pembekalan dan Pemasangan Peralatan Sensor Multi-Parameter Probe Kualiti Air bagi Stesen Tetap kualiti Air Taman Laut27/08/2021
Perkhidmatan Pembersihan Bangunan dan Kawasan di Pejabat dan Pangkalan Cawangan Taman Laut, Pengurusan dan Perlindungan Sumber, Pejabat Perikanan Negeri Kedah Bagi Tempoh 2 Tahun26/08/2021
Membekal dan Menghantar Makanan Ternakan Ikan Air Tawar (Starter) ke Pejabat Perikanan Daerah di Pahang25/08/2021
Perolehan Peralatan dan Aksesori Teknikal Penyelam bagi Kegunaan Bahagian Taman Laut dan Pengurusan Sumber25/08/2021
Membekal dan Menghantar Makanan Ternakan Ikan Air Tawar (Grower) dan Makanan Ternakan Ikan Air Payau Ke Pejabat Perikanan Daerah di Kelantan24/08/2021