Direktori Ibu Pejabat & Bahagian

Utama » Hubungi Kami » Direktori Ibu Pejabat & Bahagian

PANDUAN:

Sila klik 'X' pada bahagian Cari untuk reset semula carian/tapisan anda sebelum membuat carian/tapisan baharu :
*Ikon ini hanya dipaparkan jika anda telah membuat carian/tapisan.
NamaEmelTelefonBahagian / Cawangan / Seksyen / Unit
Avatar

Bahagian Biosekuriti Perikanan

Wisma Tani, Aras 2, Podium 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4606
Faks: 03-8890 3794

Avatar

Bahagian Taman Laut & Pengurusan Sumber

Wisma Tani, Aras 3,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA
Emel: btlps@dof.gov.my
Web: https://devmarinepark.dof.gov.my

Tel: 03-8870 4005
Faks: 03-8881 1086

Avatar

Bahagian Penyelidikan Perikanan

11960 Batu Maung,
Pulau Pinang
Web : http://fri.dof.gov.my

Tel: 04-626 3925 / 3926
Faks: 04-626 2210

Avatar

Bahagian Kejuruteraan

Wisma Tani, Aras 4, Podium 1,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4408
Faks: 03-8888 9439

Avatar

Bahagian Perancangan & Pembangunan

Wisma Tani, Aras 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4215
Faks: 03-8889 1195

Avatar

Bahagian Perikanan Tangkapan & Pelesenan

Wisma Tani, Aras 1,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4435
Faks: 03-8889 1233

Avatar

Bahagian Pembangunan Akuakultur

Wisma Tani, Aras 1, Podium 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4616
Faks: 03-8889 1794

Avatar

Bahagian Pengembangan & Pemindahan Teknologi

Wisma Tani, Aras 3, Podium 1,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4413
Faks: 03-8870 4551

Avatar

Bahagian Perlindungan Sumber

Wisma Tani, Aras 5,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4058
Faks: 03-8889 1786

Avatar

Bahagian Pembangunan Latihan & Kemajuan Kerjaya

Wisma Tani, Aras 4, Podium 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4601
Faks: 03-8889 1052

Avatar

Bahagian Khidmat Pengurusan

Wisma Tani, Aras 4,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4021
Faks: 03-8888 9972

Avatar

Bahagian Pengurusan Maklumat

Wisma Tani, Aras 3,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4306
Faks: 03-8881 0343

Avatar

Pejabat Undang Undang

Wisma Tani, Aras 2, Podium 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4695
Faks: 03-8889 2180

Avatar

Unit Integriti

Wisma Tani, Aras 2, Podium 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA
Emel: integriti@dof.gov.my

Tel: 03-88704613/4698/4704/4697/4696
Faks: 03-88891130

Avatar

Unit Komunikasi Korporat

Wisma Tani, Aras 3, Podium 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

Tel: 03-8870 4606
Faks: 03-8890 3794