Bahagian Pembangunan Akuakultur

Utama » Info Korporat » Bahagian / Unit » Bahagian Pembangunan Akuakultur

Bahagian Pembangunan Akuakultur

Wisma Tani, Aras 1, Podium 2,
Blok Menara 4G2, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62628 PUTRAJAYA

03-8870 4616

03-8889 1794

Cawangan Pengurusan Akuakultur

 1. Merancang, menyelaras, mengesan dan menilai dasar dan halatuju Peraturan Akuakultur, Kaedah-Kaedah Perikanan (Akuakultur Perikanan Darat), Sistem Kultur Laut dan Peraturan Kerang.
 2. Memantau perlaksanaan Peraturan Perikanan Darat dan Peraturan Akuakultur.
 3. Merancang, menyelaras, mengesan dan menilai perlaksanaan program akreditasi pengeluaran nilai akuakultur selaras dengan piawai antarabangsa.
 4. Merancang dan melaksana program galakan penyertaan swasta dalam industri akuakultur secara komersil dan besar-besaran.
 5. Menyelaras dan memantau kawasan Zon Industri Akuakultur (ZIA) bagi pembangunan sektor akuakultur secara mampan.
 6. Menyediakan khidmat perundingan dan kepakaran, pemilihan tapak dan kesesuaian sumber air
 7. Menyelaras lawatan, pemantauan dan pelaksanaan projek-projek NKEA yang diluluskan.

Cawangan Akuakultur Marin

 1. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan industri akuakultur marin/payau, udang laut, moluska, kerang-kerangan dan rumpai laut.
 2. Merancang, menyelaras dan memantau peningkatan pengeluaran, produktiviti  serta kualiti hasil ikan marin/payau spesies komersil.
 3. Merancang dan menyelaras dan menyelaras program pemindahan teknologi ternakan dan peralatan akuakultur marin/payau yang sesuai untuk dipromosikan kepada pengusaha industri akuakultur.
 4. Menyedia dan menyelaras perkhidmatan sokongan teknikal kepada pengusaha-pengusaha industri akuakultur marin/payau.
 5. Merancang, memantau dan menilai program pengeluaran baka dan benih ikan yang berkualiti dari Pusat-pusat Akuakultur Marin.
 6. Mewujud dan mengadakan kerjasama dengan agensi lain (nasional & serantau) yang berkaitan dalam merancang  dan melaksanakan program pembangunan industri akuakultur marin/payau secara mampan.

Cawangan Akuakultur Air Tawar

 1. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan industri akuakultur ikan air tawar, ikan hiasan dan tumbuhan akuatik.
 2. Mengesan dan menilai keberkesanan program pembangunan industri akuakultur ikan air tawar, ikan hiasan dan tumbuhan akuatik.
 3. Merancang, menyelaras dan memantau peningkatan pengeluaran, produktiviti  serta kualiti hasil ikan air tawar.
 4. Menyedia dan menyelaras perkhidmatan sokongan teknikal kepada pengusaha-pengusaha industri akuakultur air tawar.
 5. Merancang dan mewujudkan rangkaian pengeluaran ikan dan benih ikan bagi menampung permintaan serta keperluan industri  akuakultur secara mampan.
 6. Merancang, memantau dan menilai program pengeluaran baka dan benih ikan yang berkualiti dari Pusat-pusat Pengembangan Akuakultur.
 7. Meningkatkan pengeluaran ikan hiasan melalui galakan pengwujudan ladang ternakan bersaiz sederhana dan komersial secara teratur melalui pemindahan teknologi dan pasaran sama ada di peringkat domestik mahupun antarabangsa.