Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Utama » Info Korporat » Pengurusan Tertinggi » Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama : Haji Mohd Sufian bin Sulaiman

Jawatan : Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Jabatan Perikanan Malaysia

Telefon : 03-8870 4007

Faks : 03-8889 2460

Emel : sufsul@dof.gov.my

Peranan : Pengerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT), Jabatan Perikanan Malaysia

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) DOF

pengerusi : Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan (CIO)

MESYUARATTARIKH AKHIR PENGHANTARAN KERTA PERMOHONANTARIKH MESYUARAT
BIL.1/202126 FEB 2021
(Jumaat)
3 MAC 2021
(Selasa)
BIL. 2/202123 APRIL 2021
(Jumaat)
27 APRIL 2021
(Selasa)
BIL. 3/202123 JULAI 2021
(Jumaat)
27 JULAI 2021
(Selasa)
BIL. 4/202122 OKT 2021
(Jumaat)
27 OKT 2021
(Rabu)

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) mAFI

Pengerusi : Setiausaha Bahagian Kanan

BIL.MESYUARATTARIKH & MASA
1MESYUARAT JTICT BIL 1/202126 JAN 2021 (Selasa)
9.30 Pagi
2MESYUARAT JTICT BIL 2/20216 APRIL 2021 (Selasa)
9.30 Pagi
3MESYUARAT JTICT BIL 3/20216 JULAI 2021 (Selasa)
9.30 Pagi
4MESYUARAT JTICT BIL 4/2021 6 OKT 2021 (Rabu)
9.30 Pagi

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) MAFI

Pengerusi : Setiausaha Bahagian Kanan

BIL.MESYUARATTARIKH & MASA
1MESYUARAT JPICT BIL 1/20219 FEB 2021 (Selasa)
9.30 Pagi
2MESYUARAT JPICT BIL 2/202127 APRIL 2021 (Selasa)
9.30 Pagi
3MESYUARAT JPICT BIL 3/202127 JULAI 2021 (Selasa)
9.30 Pagi
4MESYUARAT JPICT BIL 4/202127 OKT 2021 (Rabu)
9.30 Pagi