Pengurusan Tertinggi Jabatan

Utama » Info Korporat » Pengurusan Tertinggi » Pengurusan Tertinggi Jabatan
Ahmad Tarmidzi bin Ramly, AMK.

Ahmad Tarmidzi bin Ramly, AMK.

Ketua Pengarah Perikanan

Pejabat Ketua Pengarah Perikanan

03-8870 4002

tarmidzi@dof.gov.my

Haji Mohd Sufian bin Sulaiman

Haji Mohd Sufian bin Sulaiman

Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pengurusan)

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan

03-8870 4009

sufsul@dof.gov.my

Mohamad Mohtar bin Mahamud

Mohamad Mohtar bin Mahamud

Timbalan Ketua Pengarah Perikanan (Pembangunan)

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan

03-8870 4007

mohd.mohtar@dof.gov.my

YBhg. Dato’ Adnan bin Hussain

YBhg. Dato’ Adnan bin Hussain

Pengarah Kanan

Bahagian Biosekuriti Perikanan

03-8870 4705

adnan@dof.gov.my

Haji Abdul Halim bin Marzuki

Haji Abdul Halim bin Marzuki

Pengarah Bahagian

Bahagian Kejuruteraan

03-8870 4409

abdhalim@dof.gov.my

Kosong

Kosong

Pengarah Kanan

Bahagian Taman Laut & Pengurusan Sumber

03-8870 2500

kosong@dof.gov.my

Yeo Moi Eim

Yeo Moi Eim

Pengarah Bahagian

Bahagian Perancangan dan Pembangunan

03-8870 4208

meyeo@dof.gov.my

YBhg Dato’ Haji Azahari bin Haji Othman

YBhg Dato’ Haji Azahari bin Haji Othman

Pengarah Bahagian

Bahagian Pembangunan Akuakultur

03-8870 4617

azahari_othman@dof.gov.my

Shamila binti Zainol

Shamila binti Zainol

Pengarah Bahagian

Bahagian Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya

03-8870 4602

shamila@dof.gov.my

Khazlita Adzim binti Abdol Aziz @ Ismail

Khazlita Adzim binti Abdol Aziz @ Ismail

Pengarah Bahagian

Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi

03-8870 4414

khazlita@dof.gov.my

Haji Wan Muhammad Aznan bin Abdullah

Haji Wan Muhammad Aznan bin Abdullah

Pengarah Bahagian

Bahagian Perikanan Tangkapan dan Pelesenan

03-8870 4407

wmaznan@dof.gov.my

Norisma binti Mohd Ismail

Norisma binti Mohd Ismail

Pengarah Bahagian

Bahagian Khidmat Pengurusan

03-8870 4021

norisma@dof.gov.my

Sukiman bin Hassan

Sukiman bin Hassan

Pengarah Bahagian

Bahagian Pengurusan Maklumat

03-8870 4205

sukiman@dof.gov.my

Ahmad Faizal bin Mohamed Omar

Ahmad Faizal bin Mohamed Omar

Ketua Unit

Unit Komunikasi Korporat

03-8870 4614

faizal@dof.gov.my

Mohammad Khalilul Ridha bin Abd. Ghani

Mohammad Khalilul Ridha bin Abd. Ghani

Penasihat Undang-Undang

Pejabat Undang-Undang

03-8870 4607

khalil@dof.gov.my

Kosong

Kosong

Pengarah Kanan Institut Penyelidikan Perikanan

Bahagian Penyelidikan Perikanan / FRI

04-626 2231

kosong@dof.gov.my

Ruzaidi bin Mamat

Ruzaidi bin Mamat

Pengarah Perikanan Negeri Terengganu

Pejabat Perikanan Negeri Terengganu

09-616 3416

ruzaidim02@dof.gov.my

Bohari bin Haji Leng

Bohari bin Haji Leng

Pengarah Perikanan Negeri Sarawak

Jabatan Perikanan Laut Sarawak

082-240 046

bohari@dof.gov.my

Sukri bin Deris

Sukri bin Deris

Pengarah Perikanan Negeri Kedah

Pejabat Perikanan Negeri Kedah

04-734 2135 / 2137

sukri@dof.gov.my

Haji Zainudin bin Haji Abd Wahab

Haji Zainudin bin Haji Abd Wahab

Pengarah Perikanan Negeri Johor

Pejabat Perikanan Negeri Johor

07-510 4808 / 4722

zainudin@dof.gov.my

Hajah Noraishah binti Hashim

Hajah Noraishah binti Hashim

Pengarah Perikanan Negeri Perak

Pejabat Perikanan Negeri Perak

05-255 4061 / 4062

noraishah@dof.gov.my

Abdullah bin Jaafar

Abdullah bin Jaafar

Pengarah Perikanan Negeri Pahang

Pejabat Perikanan Negeri Pahang

09-516 1508 / 1287

abj@dof.gov.my

Abdul Rahman bin Abdul Wahab

Abdul Rahman bin Abdul Wahab

Pengarah Perikanan Negeri Selangor

Pejabat Perikanan Negeri Selangor

03-5519 0169 / 0170

rahman_wahab@dof.gov.my

Noraisyah binti Abu Bakar

Noraisyah binti Abu Bakar

Pengarah Perikanan Negeri Pulau Pinang

Pejabat Perikanan Negeri Pulau Pinang

04-657 2777

noraisyah@dof.gov.my

Nazri bin Ishak

Nazri bin Ishak

Pengarah Perikanan Negeri Kelantan

Pejabat Perikanan Negeri Kelantan

09-741 4770 / 4771

nazriishak@dof.gov.my

Faizal Ibrahim bin Suhaili

Faizal Ibrahim bin Suhaili

Pengarah Perikanan Negeri WP Labuan

Pejabat Perikanan Wilayah Persekutuan Labuan

087-420 754 / 415 881

fis@dof.gov.my

Halimi bin Abu Hanip

Halimi bin Abu Hanip

Pengarah Perikanan Negeri Sembilan

Pejabat Perikanan Negeri Sembilan

06-765 6617

halimi@dof.gov.my

Mohd Fauzi bin Salehon

Mohd Fauzi bin Salehon

Pengarah Perikanan Negeri Melaka

Pejabat Perikanan Negeri Melaka

06-317 2485

mdfauzi@dof.gov.my

Haji Ismail bin Ibrahim

Haji Ismail bin Ibrahim

Pengarah Perikanan Negeri Perlis

Pejabat Perikanan Negeri Perlis

04-985 1007

ismail_79@dof.gov.my

Ahmad Redzuan Bin Ramli

Ahmad Redzuan Bin Ramli

Pengarah KPSN

Kolej Perikanan Sultan Nazrin Shah

05-690 6000

redzuan@dof.gov.my