Program Kampen Kesedaran Keselamatan di Laut , Hutan Melintang Perak.

Utama » Penerbitan » Program Kampen Kesedaran Keselamatan di Laut , Hutan Melintang Perak.

Jabatan Perikanan Malaysia dengan Kerjasama AgensiPenguatkuasaan Maritim Malaysia sentiasa memastikan keadaan laut di negara kita sentiasa berada dalam keadaan aman dan makmuruntuk rakyat Malaysia.Tujuan program pada hari ini mendedahkan kepada orang awam tentang keselamatan ketika berada di laut dan pendedahan mengenai pas lawatan kerja sementara.Selain itu , pihak Jabatan juga telah menyediakan pameran bagi pengunjung mendapatkan segala informasi berkenaan program tersebut.Program tersebut telah dirasmikan oleh YBrs. Laksmana Muda (M) Hamid bin Hj.Mohd Amin Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Dan Penyelarasan Maritim Malaysia.Turut hadir sama program berkenaan Pengarah Perlindungan Sumber Jabatan Perikanan Malaysia, Haji Bakri Bin Miswan