Lesen Perikanan Darat di Kuala Lumpur dan Labuan

Utama » Perkhidmatan » Akuakultur » Lesen Perikanan Darat di Kuala Lumpur dan Labuan

Bagi mengawalselia aktiviti penternakan ikan dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, sebanyak 5 premis yang menjalankan aktiviti akuakultur telah dilesenkan seperti kedai aquarium dan premis ternakan ikan dan udang laut.

Peraturan Kaedah-Kaedah Perikanan (Akuakultur Perikanan Darat) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan telah diwartakan pada tahun 2017 bagi tujuan:

  • Pengurusan pembangunan industri akuakultur negara yang lebih teratur.
  • Penerimaan produk perikanan daripada industri akuakultur Negara di pasaran antarabangsa kerana mematuhi syarat-syarat pengurusan industri akuakultur, seterusnya meningkatkan perdagangan dan ekonomi Negara.
  • Kawalan  penggunaan bahan-bahan kimia dalam memastikan produk akuakultur selamat untuk dimakan dan tidak menjejaskan kesihatan awam.
  • Mekanisma daya jejak (traceability) di mana jika berlaku kes-kes seperti keracunan makanan, wabak penyakit dan produk-produk perikanan yang tidak berkualiti, punca dan sumber utama berlakunya kes tersebut dapat dikenalpasti.
  • Kawalan penternakan spesies ikan eksotik supaya tidak menjejaskan ekosistem dan biodiversiti.

Perkhidmatan