Penghantaran sampel untuk dianalisis di Makmal Biosekuriti Perikanan sekiranya pengusaha tidak termasuk dalam Program Kawalan Rasmi

Utama » FAQs » Penghantaran sampel untuk dianalisis di Makmal Biosekuriti Perikanan sekiranya pengusaha tidak termasuk dalam Program Kawalan Rasmi